Truy cập nội dung luôn
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
08/06/2020

       Ngày 27/5/2020, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Đến tham dự Đại hội, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang được đón tiếp đồng chí Hồ Văn Thi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đặng Quốc Dũng – Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Đảng Ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 278 Đại biểu là Đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ Bệnh viện.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025

       Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang khoá XII; Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Tạ Văn Trầm - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện trình bày trước Đại hội

       Đồng chí Tạ Văn Trầm - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện đã trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang hiện có 23 chi bộ trực thuộc với 278 đảng viên trong đó chính thức 254, dự bị 24, nữ 175. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện đã phát huy vai trò lãnh đạo, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của Bệnh viện; lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai kịp thời; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên.

       Đảng bộ Bệnh viện đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trong đó có 50% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh. Hàng năm có 100% Đảng viên được phân loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên yếu kém. Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ, bao gồm các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế. Các chỉ tiêu về khám, chữa bệnh hàng năm đều vượt chỉ tiêu do Sở Y tế giao; công tác KCB ngày càng đi vào nề nếp, nhiều kỹ thuật mới được triển khai. 

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

       Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bệnh viện đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, có năng lực nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy và chính quyền phân công. Đảng ủy giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; đặc biệt đã tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã xây dựng được sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ đảng và chính quyền. Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và thể hiện được đầy đủ các nguyên tắc của Đảng: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, hàng năm Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

       Tại Đại hội, các Đại biểu tham dự đã thảo luận những mặt còn hạn chế và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; không ngừng phát triển y tế chuyên sâu; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng Bệnh viện trở thành trung tâm khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh và khu vực; xây dựng Đảng bộ Bệnh viện vững mạnh, toàn diện”. Đại hội cũng đề ra chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025 là giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, chính quyền đoàn thể, cán bộ, viên chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên, cán bộ, viên chức. Đảm bảo các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy trí tuệ, nội lực của tập thể đi đôi với phát huy vai trò vận động quần chúng trong công tác dân vận. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 07 nhiệm vụ của Bệnh viện do Sở Y tế giao hàng năm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, Đại hội cũng đề ra 07 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu đề ra của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hồ Văn Thi – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh Nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Văn ThiPhó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh Nghiệp tỉnh ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Bệnh viện trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao về chuyên môn, khẳng định uy tín của Bệnh viện tuyến cuối của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Văn Thi cũng đề nghị Đại hội đánh giá kỹ những tồn tại hạn chế, rút ra những giải pháp cụ thể khắc phục, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần chú trọng nhiệm vụ hàng đầu là phấn đấu giữ vững việc xếp hạng Bệnh viện hạng I, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên thương hiệu trong ngành y tế và chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân.

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang ra mắt BCH nhiệm kỳ mới

       Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu chính thức gồm 11 đồng chí và 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện, đồng chí Tạ Văn Trầm - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025.

       Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn bộ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu giữ vững việc xếp hạng Bệnh viện hạng I, là Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh và khu vực.

Phan Đón

Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS    Thiếu vacxin 5 trong 1 thực trạng và giải pháp   Giám đốc Sở Y tế - Trần Thanh Thảo tiếp xúc nhân dân phường 2   Không được chủ quan với bệnh dại  

Hình Ảnh Hoạt Động Hình Ảnh Hoạt Động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 133
  Tổng lượt truy cập: 65118