Skip to Content

CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG 

40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP:

1. Lịch sử thành lập và các lãnh đạo tiền nhiệm:

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang ra đời cùng với việc thành lập Bệnh viện và trực thuộc trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế. Sự phát triển của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang gắn liền quá trình xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh của Bệnh viện. Trải qua các thời kỳ với sự dẫn dắt của các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn cơ sở Bệnh viện tiền nhiệm gồm:

 • Đ/c Lê Quang Đỏ
 • Đ/c Hồ Ngân
 • Đ/c Trần Văn Dân
 • Đ/c Nguyễn Thị Kim Xuyến
 • Đ/c Trương Thị Bé Sáu
 • Đ/c Huỳnh Thị Phương Minh
 • Đ/c Nguyễn Văn Giàu

2. Lãnh đạo hiện nay:

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang hiện nay:

 • Đ/c Lê Thanh Bình – Chủ tịch
 • Đ/c Dương Thị Tuyết Minh – Phó Chủ tịch
 • Đ/c Trịnh Xuân Quang – Phó Chủ tịch
 • Đ/c Thạch Diễm Ca – UVBTV- Trưởng Ban nữ công
 • Đ/c Phan Thị Hồng Vân - UVBTV
 • Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh– UVBCH - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Và 09 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang hiện có 33 Tổ công đoàn, với 832 đoàn viên công đoàn (chiếm 832/870, trong tổng số CBVCLĐ toàn Bệnh viện), trong đó nữ: 564 đoàn viên (chiếm 564/832 tổng số đoàn viên).

Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã có những bước phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đi lên của Bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng:

 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.
 • Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, người lao động.
 • Tham gia quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị.
 • Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

2. Nhiệm vụ:

 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 
 • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với chính quyền để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức Bệnh viện.
 • Tổ chức và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và tham gia quản lý bệnh viện, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 
 • Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

III. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN:

1. Vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Qua các thời kỳ phát triển, là lực lượng lao động chủ yếu của Bệnh viện, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã thực hiện có hiệu quả các chức năng của công đoàn, phối hợp cùng chính quyền hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nhà.

Đến nay, mỗi năm Bệnh viện đã khám và điều trị ngoại trú cho trên 664.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho gần 66.000 lượt bệnh nhân, phẫu thuật cho trên 7.500 bệnh nhân và mỗi năm cũng có trên 774.000 xét nghiệm được thực hiện, 75.000 lượt bệnh nhân siêu âm và trên 16.000 lượt bệnh nhân chụp CT scan. Bệnh viện cũng đã triển khai tốt nhiều kỹ thuật cao và kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Là một trong số ít các bệnh viện trong khu vực thực hiện tốt các kỹ thuật như thay khớp háng toàn phần, thay khớp gối toàn phần, … tạo được sự phát triển vũng chắc của Bệnh viện và là một địa chỉ đáng tin cậy của người bệnh.

2. Công đoàn Bệnh viện tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và các phong trào thi đua trong CBVCLĐ:

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Bệnh viện đã thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua do Công đoàn Y tế Việt Nam và địa phương phát động. Điển hình như: “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phong trào thi đua nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thực hiện Quy tắc ứng xử”, “Phong trào Xanh-Sạch-Đẹp”, "Phong trào Thể thao - Văn nghệ", Công tác dân vận và các hoạt động từ thiện xã hội, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,…

Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, tạo nên động lực to lớn trong các hoạt động của Bệnh viện. Mỗi đoàn viên công đoàn Bệnh viện đã hăng hái thi đua, phát huy mọi tiềm năng lao động, sáng tạo, đoàn kết cùng nhau lập nhiều thành tích để xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh và của đất nước. Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt được các thành tích xuất sắc, được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng Lao động sáng tạo của Liên đoàn Lao động Tỉnh Tiền Giang và nhiều khen thưởng xứng đáng khác.

3. Công đoàn Bệnh viện thường xuyên chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và các hoạt động xã hội:

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cũng đã thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền được làm việc, được học tập, được nghỉ ngơi, được bày tỏ chính kiến cho cán bộ, viên chức và người lao động, cùng với chính quyền giải quyết thoả đáng, đúng pháp luật, đúng quy chế đối với những đề nghị hợp pháp chính đáng của người lao động. Công tác xây dựng đời sống vật chất của cán bộ viên chức không ngừng được nâng cao qua các thời kỳ. Công đoàn cùng chính quyền thực hiện tốt công khai minh bạch các quỹ phúc lợi, quỹ thu nhập tăng thêm trong các ngày lễ, tết, tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho người lao động bằng các hoạt động chuyên môn, hoạt động dịch vụ, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên công đoàn để công tác tốt. Trong mọi hoàn cảnh luôn chú trọng quan tâm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; tổ chức “Hội thi cắm hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ”, tổ chức thi “Người dẫn chương trình”, "Hội thi Văn nghệ", tham gia các hội thi thể dục thể thao của khu vực và của Ngành… các hoạt động này luôn là đời sống tinh thần không thể thiếu trong hoạt động của Bệnh viện.

4. Công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

Trải qua các thời kỳ, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang luôn chú trọng các hoạt động đặc trưng của công đoàn đối với tất cả các tổ công đoàn của đơn vị, tạo điều kiện tốt cho công tác xây dựng công đoàn vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, đặc biệt các hoạt động thực tiễn của mạng lưới tổ ấm công đoàn trong các công việc cụ thể như thăm hỏi khi ốm đau và mắc các bệnh hiểm nghèo; công việc hiếu, hỷ; giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội và cộng đồng, hòa nhập với hoạt động địa phương. Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, bồi dưỡng nhận thức cho viên chức và lao động trẻ được duy trì đều đặn, góp phần nâng cao sức mạnh khối đoàn kết của đội ngũ lao động, tạo động lực cho phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

5. Các thành tích nổi bật của Công đoàn Bệnh viện:

Qua 40 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, được sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Ngành Y tế và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Bệnh viện, tập thể đoàn viên công đoàn đã vượt lên trên những khó khăn thử thách, nỗ lực lao động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, xứng đáng là ngọn cờ tập hợp toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cao cả mà Sở Y tế đã giao. Với những nỗ lực đó, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang xứng đáng nhận được các phần thưởng cao quý sau:

+ Bằng khen của  BCH  Công đoàn Y tế Việt Nam (2002)

+ Cờ Thi đua của BCH Liên hiệp Công đoàn Tỉnh Tiền Giang (1977; 1983; 1988)

+ Bằng khen của  BCH Liên hiệp Công đoàn Tỉnh Tiền Giang (1978; 1980; 1981; 1984; 1986; 1989)

+ Bằng khen của  Liên đoàn Lao động Tỉnh Tiền Giang (1990; 1998;2000; 2004;2016; 2017).

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BVĐKTTTG

Nhiệm kỳ (2017 - 2022)

Hình Ảnh Hoạt Động Hình Ảnh Hoạt Động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 506
  Tổng lượt truy cập: 2647877