Truy cập nội dung luôn

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
  • Phó trưởng phòng: Ths Nguyễn Thị Tuyền Linh
  • Nhân viên: 03 Kỹ sư, 01 Cử nhân, 01 Kế toán, Tổ Ô tô: 07 (01 HĐ), Tổ Bảo trì: 07, Tổ Bảo vệ: 16 (07 HĐ), Tổ Điện: 08 (03 HĐ)

HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

♦ Lịch sử hình thành:

Phòng Hành chính quản trị được thành lập vào năm 2001, trên cơ sở tách phòng Tổ chức – Hành chính theo Quyết định số 1863/QĐ-YT ngày 03/10/2001 của Sở Y tế Tiền Giang.

♦ Chức năng, nhiệm vụ:

          Phòng Hành chính quản trị là phòng chức năng giúp Ban Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện:

  • Quản lý, bảo trì, sửa chữa toàn bộ phương tiện phục vụ người bệnh.
  • Đảm bảo điện, nước, cung cấp vật tư cho các Khoa, Phòng kịp thời.
  • Thực hiện công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.
  • Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc nội bộ.
  • Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng.
  • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
  • Phối hợp tổ chức các phong trào do Bệnh viện tổ chức.

Hình Ảnh Hoạt Động Hình Ảnh Hoạt Động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 520
  Tổng lượt truy cập: 2647891