Truy cập nội dung luôn

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
  • Trưởng phòng: BSCK1 Võ Văn Hùng
  • Phó trưởng phòng: Ths.NCS Đỗ Quang Thành
  • Nhân viên: 02 BSCK1, 01 BS YHDP, 01 DS, 09 Cử nhân/Kỹ sư, 03 CĐĐD/CĐ khác, 07 ĐDTH và 02 NV trung cấp 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có trách nhiệm điều hòa kế hoạch hoạt động, đôn đốc thực hiện các qui chế chuyên môn trong bệnh viện, giúp Giám đốc chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn trong toàn bệnh viện.

Phòng có 26 nhân viên gồm:

    + Đại học và sau đại học: 15 người (04 Bác sĩ, 01 Dược sĩ và 10 Cử nhân).

    + Cao đẳng           : 05

    + Trung cấp          : 06

Trưởng phòng : BSCK1. Võ Văn Hùng

 Phó trưởng phòng: ThSBS. Đỗ Quang Thành

Phòng có bốn tổ như sau:

1. Tổ Công nghệ thông tin

Có 08 nhân viên

+ Tổ trưởng: KS Lê Thanh Sơn

+ Tổ phó: CN Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nhiệm vụ:

* Quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện: Phần cứng, phần mềm và toàn bộ hệ thống dữ liệu khám, chữa (KCB) trong toàn bệnh viện.

* Thực hiện việc đẩy dữ liệu lên cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định.

2. Tổ Thống kê - Văn thư - Lưu trữ:

Có 06 nhân viên

+ Tổ trưởng: CNCĐ Hồ Hữu Thoại; 

Nhiệm vụ:

Thống kê: Thống kê các hoạt động chuyên môn của bệnh viện, thu thập số liệu về hoạt động chuyên môn của các Khoa/Phòng, nhập dữ liệu vào máy tính, xử lý thông tin, in các báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm cho Ban Giám đốc cũng như Sở Y tế, Bộ Y tế. Cụ thể:

   - Báo cáo ngày: Tổng hợp số liệu chuyên môn, tai nạn thương tích trong ngày. Báo cáo bệnh dịch hàng ngày về Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh.

   - Báo cáo tuần: Bệnh truyền nhiễm theo thông tư số 54/2015/TT-BYT, tai nạn thương tích.

   - Báo cáo tháng: Báo cáo số liệu chuyên môn (theo mẫu) về Sở Y tế. Báo cáo về CDC các bệnh truyền nhiễm.

   - Báo cáo quý: Báo cáo số liệu chuyên môn về Sở Y tế, Bộ Y tế.

   - Báo cáo năm: Báo cáo số liệu chuyên môn về Sở Y tế, Bộ Y tế.

   - Báo cáo đột xuất theo yêu cầu: Dịch bệnh, tai nạn, phục vụ hội họp…

Văn thư - Lưu trữ: Quản lý toàn bộ công văn (CV) đi, đến. Trình lãnh đạo xử lý CV. Quản lý văn phòng điện tử.  Lưu trữ và khai thác hồ sơ bệnh án.

3. Tổ Nghiệp vụ: Tham mưu cho Ban Giám đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan đến KCB trong toàn bệnh viện. Tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai 07 nhiệm vụ của bệnh viện. Lập kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho toàn bệnh viện.

4. Tổ quản lý Bảo hiểm Y tế

+ Tổ trưởng: ThSBS. Đỗ Quang Thành;

+ Tổ phó:BSCK1. Phan Thị Hồng Lĩnh

   Là cầu nối giữa bệnh viện và cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh. Giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác KCB bảo hiểm y tế.

Hình Ảnh Hoạt Động Hình Ảnh Hoạt Động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 496
  Tổng lượt truy cập: 2647867