Truy cập nội dung luôn

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
  • Trưởng phòng: ThsBs Nguyễn Thị Thúy Phượng
  • Phó trưởng phòng: Cn Phan Thị Hồng Vân
  • Nhân viên: 03 Cử nhân, 01 ĐDTH, 01 Kế toán.

HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

  • Lịch sử hình thành:

         Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập vào năm 2001, trên cơ sở tách phòng Tổ chức – Hành chính theo Quyết định số 1863/QĐ-YT ngày 03/10/2001 của Sở Y tế Tiền Giang.

  • Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

     - Bs Trần Văn Bé Tám: từ tháng 9/1998 đến tháng 12/2005

     - BSCK1 Nguyễn Thị Kim Xuyến: từ tháng 4/2004 đến tháng 8/2007

     - BSCK1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết: từ tháng 8/2007 đến tháng 01/2016

     - ThsBs Nguyễn Thị Thúy Phượng: từ tháng 5/2016 đến nay

  • Chức năng, nhiệm vụ:

          Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng giúp Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện:

          + Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quy hoạch bổ nhiệm viên chức quản lý, tuyển dụng, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức;

          + Thực hiện và giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người lao động;

          + Thực hiện chế độ tiền lương và quản lý hồ sơ viên chức;

          + Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

           Kết hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, công tác khen thưởng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể và xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện.

  • Các thành tích của phòng đã đạt được:

          - “Tập thể lao động xuất sắc”: năm 2015, 2016

          - “Tập thể lao động tiên tiến”: năm 2017

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động Hình Ảnh Hoạt Động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 541
  Tổng lượt truy cập: 2647912