Truy cập nội dung luôn

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 202...
Đẩy mạnh thông tin truyền thông cải cách hành chính năm 202...
Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 202...
Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 202...
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính năm 202...
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 202...
Xem thêm >>

Hình Ảnh Hoạt Động Hình Ảnh Hoạt Động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 295
  Tổng lượt truy cập: 143444